Stay Safe

Verona.pro werkt verder met in acht name van de maatregelen.  We willen hierbij de gezondheid van ons personeel en onze klanten kunnen veilig stellen.

Administratieve taken worden deels door middel van telewerk uitgevoerd, maar we blijven ten allen tijde bereikbaar!