Onderhoud

Proficiat met uw aankoop

Op deze pagina vindt u enkele kostbare tips terug voor het onderhoud van uw schrijnwerk. Wij raden u aan deze tips zo snel mogelijk na de plaatsing van uw schrijnwerk volledig door te nemen.

Alvast bedankt voor het vertrouwen dat u in onze firma stelt.

Waar op letten na plaatsing?

Onze monteurs werken zo zorgzaam als maar mogelijk, in de functie van de werkomstandigheden.
Na Veronapro komen er nog heel wat vakmensen op uw werf.
De eindkwaliteit van uw schrijnwerk is afhankelijk van de zorg die alle vakmensen besteden op uw werf.

 • Laat uw ramen en deuren beschermen (afdichten met plastic of “peel-off” -coating) tegen pleisterwerken en mortelspecie. Uw stukadoor en uw voegwerker hebben de verplichting om deze klus te klaren voor ze aan hun werkzaamheden beginnen. Let er tevens op dat zij plakband gebruiken die geen blijvende lijmresten op uw profielen nalaten. Bij het morsen van metselspecie of pleisterwerk, zo snel mogelijk (voor het droog is) afspoelen met overvloedig water. Zorg er ook voor dat steeds de volledige oppervlakte van de beglazing wordt afgedekt, dit om thermische breuken te voorkomen.
 • Gebruik ten allen tijde de méérpuntsluiting van uw deuren. Dit zal kromtrekken van uw deuren tegengaan tijdens de bouwfase.
 • Trek geen kabels of andere vreemde voorwerpen door gesloten ramen, deuren of poorten.
 • Vermijd krassen. Spoel scherp stof of bevuiling eerst af met overvloedig water.
 • Vermijd krassen op uw vloer. Spoel bevuiling onder de deuren weg met water.
 • Wees ook streng op andere vakmensen. Rijden met kruiwagens over onderregels van deurramen, schuifdeuren, stoten met voorwerpen tegen uw schrijnwerk, kabels via het buitenschrijnwerk, ladders tegen het schrijnwerk… kunnen allemaal schade aanbrengen.
 • Bij montage vindt u stickers op het glas. De sticker van onze glasleverancier laat u toe om zelf te controleren of het glastype overeenstemt met wat u heeft besteld. Verwijder deze stickers na controle. Als u ze te lang op het glas laat kleven, kan dit onder invloed van zonnestralen een vlek nalaten. De stickers laten nooit vlekken na en mag u gerust een tijdje laten hangen.
 • Sommige profielen zijn beschermd door een speciale folie. Ook hier is het wenselijk (zeker aan de buitenzijde) om die folie niet te lang op de profielen te laten kleven. Verwijder de folie aan buitenzijde zeker vooraleer uw gevel wordt gevoegd, zodat deze niet wordt “mee-gevoegd”. Aan de binnenzijde laat u deze beschermfolie -indien aanwezig- best aankleven tot na de interventie van de stukadoor.
 • Verwijder in geen geval houten blokken geplaatst onder uw ramen, schuiframen… Deze worden geplaatst om stabiliteit en het goede functioneren van zware elementen te garanderen. Laat ze ook niet wegkappen door andere vakmensen.
 • Laat geen enkel raam- of deuranker lostrekken. Bij problemen voor andere vakmensen kan u hiervoor telefonisch contact met ons opnemen.

Beoordelen zichtbare fouten

Het bouwproces is steeds de uiting van creatief, eenmalig vakmanschap. Het is nooit seriewerk.
Hoewel wij maximale zorg besteden aan onze producten, kan er altijd een klein foutje voorkomen.
Hoe gaat u deze nu zelf beoordelen?

Schade aan oppervlak, krasjes, vlekken…
Vuistregel: u kijkt bij daglicht naar de betrokken plaats.

 • Buitenzijde: afstand van 5m onder hoek van 60 graden.
 • Binnenzijde: afstand van 3m onder hoek van 60 graden.

Als het gebrek van op die afstand nauwelijks of niet zichtbaar is, dan wordt het als aanvaardbaar beschouwd (nota: schrijnwerk blijft schrijnwerk, men mag het niet beoordelen zoals een hoogglans gelakt meubelstuk)

 • Zichtbare gebreken aan glas.
 • Krassen en oppervlaktebeschadiging binnen- of buitenzijde.

Enkel gewaarborgd door Veronapro bij melding binnen de vijf dagen na plaatsing.

Was dan ook liefst uw ruiten zo snel mogelijk na de uitvoering van de montage, om aanspraak te kunnen maken op de waarborg.

Glas is breekbaar en op maat
Onze monteurs hebben een loodzwaar werk, waarvoor wij enig begrip vragen. Het is dus best mogelijk dat tijdens de behandeling een glasvolume stuk gaat. Geen zorg: wij bestellen dit glas meteen opnieuw en zorgen voor een spoedige vervanging.

“Float- beglazing”
De productie van floatglas is een industrieel procedé waarbij kleine onvolmaaktheden onvermijdelijk zijn.

Luchtbelletjes met diameter <2mm of krasjes met lengte <15mm horen niet tot de garantie. De glasproducenten vermelden daarenboven dat de waarnemer van binnen naar buiten dient te kijken bij een lichtsterkte van 500 candela (betrokken lucht) en dat hij zich op een afstand van minimum 2 meter dient te bevinden voor observatie.

 • Zichtvermindering, dampvorming, vlekken, … tussen de beglazing. Dit valt onder onze tienjarige waarborg na inspectie ter plaatse door onze diensten. Het glas wordt gratis vervangen, het werkloon en de verplaatsing voor vervanging worden wel aangerekend (niet de inspectie door onze kwaliteitsdienst).
 • Ingewerkte kruiskozijnen tussen glas.

Een- met het oog zichtbare- afwijking op rechtheid, verwerking… valt onder garantie.

Ongelijmde kruiskozijnen
Deze worden- afhankelijk van het type kruiskozijn en het materiaal – soms afgewerkt met silicone. Silicone resten op het glas kunnen gemakkelijk verwijderd worden met een vlak keukenmes. Het opkitten van kruiskozijnen is een vak op zich en wij vragen ook begrip bij uw beoordeling hiervan.

 • Bij getemperde (geharde) beglazing

Is er altijd een optische vertekening. Het ziet er dus nooit volledig vlak uit.

 • Zichtbare gebreken aan houten schrijnwerk.
 • Opmerking bij aankoop houten schrijnwerk:

Het aanbrengen van twee extra verflagen in de fabriek betekent nooit dat het houten schrijnwerk volledig is ‘afgelakt’. Een eindlaag dient mogelijks nog te worden uitgevoerd na de volledige afwerking der werken en valt in geen geval ten laste van Veronapro.

“Blushing” – effect
Vlekvorming of witte waas bij een eerste blootstelling aan het buitenlicht is mogelijk. Dit verdwijnt na uitdroging. In geval van extreem vochtig weer, kan dit maximaal 3 maanden duren. Raak deze vlekken vooral niet aan.

Tintverschil
Hout is een natuurlijk product. Tint-verschijnselen, vooral bij niet-dekkende afwerkingslagen, kan niet als een tekortkoming worden gezien.

 • Natuurlijke kleine knopen zijn ontoelaatbaar voor buitenschrijnwerk.
 • Zichtbare gebreken aan pvc schrijnwerk.

Wit of beige in de massa gekleurd:

Kleurverschillen
Enkel lichte kleurverschillen tussen opgelijmde profielen, deurpanelen, raamprofielen en plooihoeken zijn aanvaardbaar.

Lichte krasjes
Krassen worden beoordeeld op de algemene vuistregel en kunnen perfect ter plaatse weggewerkt worden.

Extrusie-strepen met glasverschillen
Deze zijn inherent aan het productieproces van in de massa gekleurde kunststof-profielen. Gelakte of met folie beklede profielen zijn hiervoor een stuk minder vatbaar.

Zichtbare gebreken aan aluminium

Strepen in langsrichting van profiel

Bij geanodiseerde profielen (natuurkleur) is dit onvermijdelijk.

Krassen op gemoffeld aluminium
Bij de verwerking besteden wij de meeste zorg aan het vermijden van krassen. Krassen die na montage (door derden) zijn veroorzaakt zijn soms heel moeilijk te verwijderen of te herstellen. .

Garantie

 • 10 jaar buitenschrijnwerk
 • 10 jaar glas en beglazing
 • 2 jaar hang en sluitwerk

Voor alle details van onze garantie, verwijzen wij u graag naar het garantiebewijs dat u hebt ontvangen bij uw factuur of via uw bouwfirma.

Meldingsformulier

Meldingsformulier zichtbare schade
Beste klant, we verzoeken u beleeft zichtbare schade binnen de 48 uur te melden. U vindt dit formulier terug op onze website. Na het ontvangen van de informatie zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor passend gevolg.

Onderhoud van uw schrijnwerk

Wij zorgen voor onderhouds“arm” schrijnwerk. Maar niets is onderhouds”vrij”.
Door aandachtig onze richtlijnen te volgen, zorgt u voor jarenlang plezier aan uw investering.

Hoe onderhoudt u best uw schrijnwerk?
Uw profielen dienen regelmatig te worden afgewassen, zodat het vuil zich niet definitief inbakt in de laklaag. Standaard ruitenwas of het afwaszeep (niet agressief) zijn hiervoor aangewezen.

Houten schrijnwerk

Houten schrijnwerk met drenkingslaag of “onbehandeld”

 • Nabehandeling uiterlijk één maand na plaatsing:
  De drenkingslaag is een tijdelijke bescherming, die rot- en schimmelwerend is. Om vervorming, kromtrekken, barsten… te vermijden, vraagt uw schrijnwerk om een nabehandeling met aangepaste hout-oliën uit te voeren.
 • Nabehandeling: lichtjes opschuren, afstoffen en aanbrengen van drie borstellagen hout-olie.

Gespoten houten schrijnwerk

 • Aan te raden nabehandeling:
  Ook houten schrijnwerk met extra afwerkingslagen heeft mogelijks een nabehandeling nodig. Dit zorgt voor een extra bescherming maar ook om eventuele schade van andere vakmensen te herstellen.
 • Nabehandeling:
  Goed afstoffen en afwassen, eventueel ontvetten en opnieuw schilderen. Houten schrijnwerk met drenkingslaag of “onbehandeld”.

Bij het nalaten van deze nabehandeling binnen de maand na uitvoering, vervalt helaas elke garantie op scheluw-trekken, barstvorming en waterdichtheid.

Extra aandachtspunten

Afwatering onderaan de raamkaders
Regelmatig nazien op verstopping, wil u risico op waterinfiltratie vermijden.

Agressieve producten
Was uw houten schrijnwerk niet met agressieve producten (ammoniak, white spirit,..).

Schrijnwerk in pvc

 • Niet onderhoudsvrij.
 • Ruiten, omlijstingen en profielen dienen regelmatig gewassen te worden.

  Tip: voeg een druppel ammoniak of alcoholhoudende ruitencleaner toe aan uw water. Nooit schuurmiddelen, agressieve stoffen, ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen gebruiken.
 • Nooit droog reinigen
  Dit kan krassen of schrammen veroorzaken.
 • Hardnekkige vlekken
  Voor elke toepassing is een aangepast product verkrijgbaar bij Veronapro. Voor PVC is dit de VEKAPRO. Hier zijn diverse reinigingsproducten voor te verkrijgen afhankelijk van de toepassing. Raadpleeg onze cataloog voor meer informatie.

Aluminium

 • Nooit autopolish gebruiken op geanodiseerde profielen.
 • Gebruik een vochtige doek of spons.

Nooit droog reinigen. Dit kan namelijk krassen of schrammen veroorzaken.

 • Gebruik een neutrale zeep.
 • Tip: Voeg een druppel ammoniak of alcoholhoudende ruitencleaner toe aan uw water.
 • Reinig minstens vier maal per jaar uw profielen mee.
 • Doffer worden van poederlak is normaal na verloop van jaren.

Een behandeling met autopolish doet wonderen. Nooit autopolish gebruiken op geanodiseerde profielen.

Onderhoud glas

 • Onderhoud glas.
 • Gebruik altijd overvloedig veel water.
 • Nooit droog reinigen. Dit kan krassen in uw glas geven.

Gecoate beglazing

 • Gebruik een PH-neutrale zeep (gewoon afwasmiddel, maar geen afwasmachine-middel).
 • Trek na met een rubber trekker of wrijf droog met een zachte badstofdoek.
 • Nooit hoge drukreiniger gebruiken op uw glas.
  Dit heeft een risico tot lichte vochtinfiltratie tussen uw glas, met condens in de spouw tot gevolg.
 • Verwijderen kalkaanslag.

Onderhoud dichtingen

EPDM- en/of TPE dichtingen

 • Was deze dichtingen regelmatig mee af.
 • Gebruik onze ‘Seal protect’ hiervoor. Deze is via onze site aan te kopen.

Silicone dichtingen

 • Regelmatig reinigen met neutrale zeep.
 • Tip: Vogels pikken soms de silicone, dichtingen en mousseband stuk. Neem vogelwerende maatregelen om schade te voorkomen.
 • Silicone jaarlijks controleren op elasticiteit en dichting.

Onderhoud hang- en sluitwerk

 • Garantie storingsvrije, soepele werking en maximale levensduur.
 • Controleer op werking en smeer ze één maal per jaar in met kruipolie of vet.

Stroever worden van cilindersloten

Gebruik speciale “grafiet”-smeermiddelen en smeer NOOIT olie of vet in de cilinder.

Technische fiches download