Premies

Door het plaatsen van nieuwe ramen en deuren kan je heel wat besparen op je energiekosten.
Maar dat is niet alles! Bekijk ook voor welke premies je in aanmerking komt.

Federale premies

6% BTW voor renovatie

Ben je de eigenaar van een woning ouder dan 10 jaar, dan kan je al je bouw-en renovatiewerken laten uitvoeren aan het verlaagde BTW tarief van 6%. Je hoeft dus geen 21% BTW te betalen, wat een enorme besparing is. Zowel eigenaars als huurders kunnen van deze maatregel genieten. Meer informatie en alle voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, kan je vinden op verlaagd BTW tarief voor bouwen en verbouwen.

Vlaamse premies

Premie via Netbeheerder (Fluvius)

1. Premie beglazing

De premie voor facturen opgemaakt tussen 01/01/2020 en 31/12/2020 bedraagt 8€/m². Voorwaarden: geplaatst door een aannemer, aansluiting bij Fluvius moet vóór 01/01/2006 zijn gebeurd of stedebouwkundige vergunning moet ingediend zijn vóór 01/01/2006, de aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (eindfactuur), de Ug waarde bedraagt max 1.0W/m²K.

Online aan te vragen via www.fluvius.be/premies.

2. Totaalrenovatie

Vanaf 3 investeringen uit een pakket van 7 investeringen (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventielatiesysteem, zonneboiler, warmtepoomp) ontvangt men bovenop de individuele premies een extra bonus. De bonus bedraagt 1250€ voor 3 investeringen, 1750€ voor 4 investeringen, 2750€ voor 5, 3750€ voor 6 en 4750€ voor 7 investeringen.  Voor appartementen is dit 50% van deze bedragen. Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimale te isoleren oppervlakte en ook de rest van de woning moet voldoende geïsoleerd zijn.

Een infobrochure kan je aanvragen via www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus.

Woonpremie via Wonen Vlaanderen

1. Vlaamse renovatiepremie

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie moeten er aan verschillende voorwaarden voldaan worden. De woning moet bijvoorbeeld 30 jaar oud zijn en in Vlaanderen gelegen zijn.

Alle correcte informatie kan geraadpleegd worden via https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie.

2. Vlaamse verbeteringspremie

Op 01/02/2019 is de Vlaamse Verbeteringspremie opgegaan in de overkoepelende renovatiepremie. Tot 31/05/2019 was er een overgangsperiode van kracht maar sinds 01/06/2019 kan deze Vlaamse verbeteringspremie niet meer aangevraagd worden.

Premies op gemeentelijk niveau

Het is steeds aangewezen om zelf bij uw gemeente langs te gaan en na te gaan welke premies in uw gemeente voor uw project kunnen worden teogepast.

TIP: Zoek uw premies ook online op https://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.